Timetable and purchase of tickets.

Zaradi Odloka o prekinitvi potniškega prometa v Sloveniji zaradi varovanja zdravja ljudi je začasno prekinjen javni potniški promet v Sloveniji

 

Public passenger transport in Slovenia is suspended as a result of the Decree on the Interruption of passenger transport for the protection of human health

 

Il trasporto pubblico dei passeggeri in Slovenia è sospeso a seguito del decreto sull'interruzione del trasporto dei passeggeri per la protezione della salute umana